Badania prenatalne – wczesne wykrywanie wad rozwojowych

Zapraszamy wszystkie mamy na darmowe badania prenatalne!

Działania adresowane są do kobiet poniżej 35 roku życia.

Zadanie ma na celu wczesne wykrywanie wad rozwojowych w ramach badań prenatalnych: badania USG genetyczne płodu oraz badania biochemiczne – test podwójny (określenie ryzyka rozwoju zespołu Downa, zespołu Edwardsa oraz zespołu Patau).

Badania prenatalne wykonywane są w czasie ciąży w celu sprawdzenia, czy dziecko rozwija się prawidłowo. Pozwalają wykluczyć lub wykryć choroby, dzięki czemu możliwe jest wczesne rozpoczęcie leczenia. W zależności od wyniku badań realizowanych w ramach programu, kobiety będą kierowane do objęcia wsparciem pozostałymi działaniami oferowanymi w projekcie „Kompleksowa Opieka nad Matką i Dzieckiem” lub do dalszego postępowania diagnostycznego refundowanego ze środków NFZ.

W ramach badania wykonamy następujące działania:

1. Badanie USG genetyczne płodu wykonane zgodnie ze standardami Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, które pozwolą wykryć ryzyko, dzięki niemu możliwe jest dokładne zbadanie takich parametrów jak: pęcherzyka ciążowego i żółtkowego, grubość fałdu karkowego, kości nosowe, zarys i wymiary poszczególnych organów płodu oraz pracę jego serca, długość kości udowych, a także łożysko, pępowinę i płyn owodniowy. USG genetyczne umożliwia wykrycie u dziecka niektórych wad genetycznych tj. zespół Downa, Edwarda lub Turnera; a także wady wrodzone tj. bezmózgowie, wady serca, rozszczep wargi lub kręgosłupa, wodogłowie oraz karłowatość. Przede wszystkim podczas badania lekarz ocenia wielkość płodu, przezierność karkową, akcje serca płodu oraz ogólna budowę płodu.

2. Dwa badania biochemiczne – test podwójny

  • PAPPA-A osoczowe białko ciążowe A,
  • Beta-HCG – wolna gonadotropina kosmówkowa.

W teście podwójnym bada się stężenia dwóch substancji: białka PAPP-A i beta-HCG. Biochemiczna analiza krwi jest ponadto połączona z oceną przezierności fałdu karkowego. Test podwójny służy do określenia ryzyka rozwoju trzech najczęściej występujących wad rozwojowych u dzieci, tj. zespołu Downa, zespołu Edwardsa oraz zespołu Patau. W przypadku wykrycia podejrzenia o występowanie wad, pacjentki będą mogły skorzystać z dalszych badań finansowanych w ramach programu NFZ.
Badanie ultrasonograficzne trwa zwykle 40–60 minut i jest całkowicie bezbolesne i bezpieczne.

Na badania można przyjść z osobą towarzyszącą.

W ramach badania prenatalnego, należy wykonać badania biochemiczne. W tym przypadku kierujemy Cię do współpracującego laboratorium, gdzie bezpłatnie zostaną wykonane te badania i z ich wynikami zgłaszamy się na pierwsze badanie USG.

Jeżeli nie udało się skorzystać z pierwszej partii badań, w którym można było wykonać badania biochemiczne i pierwsze badanie USG – to nic straconego, nadal możesz wykonać badanie genetyczne USG pod warunkiem, że jesteś w ciąży pomiędzy 18 a 22 tygodniem. Wystarczy przyjść do naszych przychodni i zapisać się do programu.
Badania prenatalne to nie wszystko co oferujemy w ramach programu. Podpisz deklarację i skorzystaj z innych programów!